Ubuntu 安装 Docker

来自一搜便知
杯莫停讨论 | 贡献2022年6月11日 (六) 09:30的版本 (创建页面,内容为“== 安装命令 == <syntaxhighlight lang="shell"> sudo apt install docker.io </syntaxhighlight> == 验证是否安装成功 == <syntaxhighlight lang="shell"> docker -v </syntaxhighlight> 分类:Docker”)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳到导航 跳到搜索

安装命令

sudo apt install docker.io

验证是否安装成功

docker -v